за Христос

в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието.

Слушай Колосяни 2:3
Колосяни 2:3

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:3: