за Христос

Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото.

Слушай Колосяни 2:23
Колосяни 2:23

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:23:

Те изглеждат основани на мъдрост и са част от създадена от хората религия, която кара човек да се преструва на смирен и да се отнася сурово към тялото, но нямат никаква стойност, що се отнася до битката с желанията на грешната ни човешка природа.
/Съвременен превод 2004/
Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за угаждането на плътта.
/Верен 2002/
Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждането на тялото.
/Библейско общество 2000/
Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угождаването на тялото.
/Протестантски 1940/
Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смиреномъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта.
/Православен/
които имат само вид на премъдрост в самоволно богослужение и смиреномъдрие и непощадение на телото, не за никаква почест в насищение на плътта.
/Цариградски/
Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body: not in any honour to the satisfying of the flesh.
/KJV/