за Христос

(които всички се развалят от употреба), според човешки заповеди и учения?

Слушай Колосяни 2:22
Колосяни 2:22

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:22: