за Христос

Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като:

Слушай Колосяни 2:20
Колосяни 2:20

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:20:

Вие умряхте с Христос и бяхте освободени от елементите на този свят. Защо тогава живеете така, сякаш все още принадлежите на света, и се подчинявате на заповеди като:
/Съвременен превод 2004/
И така, ако сте умрели с Христос за първоначалните неща на света, тогава защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като:
/Верен 2002/
Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като:
/Библейско общество 2000/
Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления, като,
/Протестантски 1940/
И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления:
/Православен/
И тъй, ако сте с Христа умрели колкото за стихиите на света, то защо като че сте живи на света държите постановления,
/Цариградски/
Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
/KJV/