за Христос

а не държи главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.

Слушай Колосяни 2:19
Колосяни 2:19

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:19:

Те не се придържат към Христос главата, благодарение на която цялото тяло, поддържано от стави и свръзки, е сплотено и расте според Божия план.
/Съвременен превод 2004/
а не държи Главата, Христос, от която цялото тяло, подкрепяно и сглобявано чрез своите стави и връзки, расте с растежа на Бога.
/Верен 2002/
а не държи главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.
/Библейско общество 2000/
а не държи главата Христа, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.
/Протестантски 1940/
и не се придържа о Главата - Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.
/Православен/
а не държи главата Христа, от когото всичкото тело, чрез ставите и свързките снабдявано и свързвано, расте по Божие нараснуване.
/Цариградски/
And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
/KJV/