за Христос

Свобода чрез Христос
И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота,

Слушай Колосяни 2:16
Колосяни 2:16

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:16:

Така че нека никой не ви осъжда за онова, което ядете или пиете, или за празници, новолуние или съботни дни.
/Съвременен превод 2004/
И така, никой да не ви осъжда за ястие или питие, или във връзка с някой празник или новолуние, или събота,
/Верен 2002/
И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота,
/Библейско общество 2000/
И тъй, никой да ви не осъжда за това, което ядете, или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новомесечие, или събота;
/Протестантски 1940/
И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота:
/Православен/
И тъй, да ви не осъжда никой за ядене, или за пиене, или за това което се отнася до некой праздник, или до новолуние, или до съботи;
/Цариградски/
Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
/KJV/