за Христос

и като заличи противния ни в постановленията Му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста;

Слушай Колосяни 2:14
Колосяни 2:14

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:14:

Той заличи документа на дълга, който беше против нас, заедно с всичките му наредби и го премахна, като го прикова на кръста.
/Съвременен превод 2004/
Той изличи написаното в постановленията на закона, което беше против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова на кръста;
/Верен 2002/
и като заличи противния ни в постановленията Му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста;
/Библейско общество 2000/
и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;
/Протестантски 1940/
а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста;
/Православен/
и като изтреби противния нам с постановленията запис който беше против нас, и махна го отсред, и прикова го на кръста;
/Цариградски/
Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
/KJV/