за Христос

погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

Слушай Колосяни 2:12
Колосяни 2:12

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:12:

Това се случи, когато бяхте кръстени старата ви същност умря и бе погребана заедно с Христос, и вие бяхте също и възкресени заедно с Христос чрез вярата си в силата на Бога, която той показа, възкресявайки Христос от мъртвите.
/Съвременен превод 2004/
Погребани бяхте с Него в кръщението, в Него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите.
/Верен 2002/
погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
/Библейско общество 2000/
погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
/Протестантски 1940/
като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
/Православен/
спогребени с него в кръщението, в което и съвъскръснахте чрез верата на действието от Бога който го възкръси от мъртвите.
/Цариградски/
Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
/KJV/