за Христос

В Него бяхте и обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло;

Слушай Колосяни 2:11
Колосяни 2:11

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:11:

В Христос вие бяхте обрязани не с обрязване от човешки ръце, а с обрязване от Христос, когато бяхте освободени от властта на грешната си природа.
/Съвременен превод 2004/
В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло.
/Верен 2002/
В Него бяхте и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло;
/Библейско общество 2000/
В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло;
/Протестантски 1940/
в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово,
/Православен/
в когото и обрезани бидохте с неръкотворено обрезване, и съблекохте греховното тело на плътта чрез обрезването Христово;
/Цариградски/
In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:
/KJV/