за Христос

и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Слушай Колосяни 2:10
Колосяни 2:10

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:10: