за Христос

Предпазване от лъжеучители
Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично,

Слушай Колосяни 2:1
Колосяни 2:1

Препратки:

Други преводи на Колосяни 2:1:

Искам да знаете, че с всички сили се опитвам да помогна на вас, на хората в Лаодикия и на всички, които не са ме виждали лично,
/Съвременен превод 2004/
Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично,
/Верен 2002/
Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично,
/Библейско общество 2000/
Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично,
/Протестантски 1940/
Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично,
/Православен/
Защото искам да знаете какъв голем подвиг имам за вас, и за тези които са в Лаодикия, и за тези които не са виждали лицето ми в плът,
/Цариградски/
For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
/KJV/