за Христос

Защото стрелите на Всемогъщия са вътре в мене,
чиято отрова духът ми изпива;
Божиите ужаси се опълчват против мене.

Слушай Йов 6:4
Йов 6:4

Препратки:

Други преводи на Йов 6:4: