за Христос

Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.

Слушай Йоан 6:40
Йоан 6:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:40

Господ сега продължава да обяснява как човек може да стане член на семейството на изкупените. Божията Воля е „всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот“. Тук да „Види Сина“ не означава да Го види с телесните си очи, а по-скоро с очите на вярата. Човек трябва да Види или да признае, че Исус Христос е Божият Син и Спасителят на света. После, разбира се, той трябва да повярва в Него. Това означава, че с един определен акт на Вяра той трябва да приеме Господ Исус за свой личен Спасител. Всички, които направят това, получават вечен живот като притежание В настоящото Време, а така също и уверението, че ще бъдат възкресени в последния ден.

Други преводи на Йоан 6:40:

Това е волята на моя Баща: всеки, който види Сина и повярва в него, да има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден.
/Съвременен превод 2004/
И това е волята на Този, който Ме е пратил: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз ще го възкреся в последния ден.
/Верен 2002/
Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.
/Библейско общество 2000/
Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.
/Протестантски 1940/
Тази е волята на Оногова, Който Ме е пратил: всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.
/Православен/
И това е волята на тогози който ме е проводил: всеки който види Сина и верва в него да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последният ден.
/Цариградски/
And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.
/KJV/