за Христос

Тогава самарянката Му каза: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват със самаряните.

Слушай Йоан 4:9
Йоан 4:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 4:9

Жената вижда, че Исус е юдеин, и е изненадана, че един юдеин може да разговаря с нея, самарянката. Сама-ряните смятат, че произхождат от Яков, и се считат за истински израилтяни. Всъщност те произхождат от смесването на евреи с езичници. Мястото на тяхното поклонение е една планина в Самария, която ясно може да се види от мястото, където Господ разговаря с тази жена. Юдеите изпитват дълбока неприязън към самаряните, смятайки ги за нечисто-кръвни. Това е причината, поради която жената казва на Господ Исус: „Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която, съм самарянка?“ Колко малко разбира тя, че говори със Своя Собствен Създател, Чиято любов се издига над всички дребни човешки различия!

Други преводи на Йоан 4:9:

Самарянката го попита: Как така ти, който си юдеин, искаш вода от мен, самарянката? (Юдеите не общуват със самаряните.)
/Съвременен превод 2004/
Тогава самарянката Му каза: Как Ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват със самаряните.
/Верен 2002/
Тогава самарянката Му каза: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? [Защото юдеите не общуват със самаряните.]
/Библейско общество 2000/
Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните).
/Протестантски 1940/
Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)
/Православен/
Казва му жената Самарянка: Как ти който си Юдеянин, искаш за пиене от мене която съм жена Самарянка? (Защото Юдеите не се съобщават със Самаряните.)
/Цариградски/
Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
/KJV/