за Христос

Дойде една самарянка да си извади вода. Исус й каза: Дай Ми да пия.

Слушай Йоан 4:7
Йоан 4:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 4:7

Докато Господ Исус седи при кладенеца, от селото идва една жена, за да си напълни вода. Ако събитието наистина става по обед, според както казват някои изследователи, то това е едно много необичайно време за изваждане на вода, защото тогава денят е най-горещ. Но тъй като тази жена е блудница, тя вероятно избира това време нарочно, за да не се срещне с други жени и да се срамува. Разбира се, Господ Исус знае през цялото време, че жената ще дойде на кладенеца през това време. Той знае, че тя е една нуждаеща се душа, и решава да се срещне с нея и да я спаси от грешния ѝ живот.

Този текст ни показва как действа Господ Исус като Майстор, Който печели души. Добре е и ние да се поучим от методите, които Той използва, за да помогне на жената да осъзнае своята нужда и да ѝ предложи разрешение на проблема. Нашият Господ се обръща към жената седем пъти. Жената също има седем реплики - шест към Господа и една към мъжете от града. Може би, ако ние говорим с Господ толкова, колкото тази жена, ще имаме същия успех е нашето свидетелство, какъвто е имала и тя, когато е говорила с мъжете от града. Исус започва разговора с молба за услуга. Изморен от дългото пътуване, Той ѝ казва: „Дай Ми да пия.“

Други преводи на Йоан 4:7: