за Христос

Там беше Якововият кладенец. И така, Исус, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестия час.

Слушай Йоан 4:6
Йоан 4:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 4:6

Там има и един кладенец, познат като Якововия кладенец. Посетителите все още могат да видят това древно място - едно от малкото Библейски места, чието местонахождение се знае със сигурност.

Исус пристига при кладенеца около обед (еврейско време) или на шестия час (римско време). Той е уморен от дългия път, който е изминал, и затова сяда при кладенеца. Въпреки че Исус е Божият Син, Той е също така и Човек. Като Бог Той никога не може да се измори, но като Човек може. За нас тези неща са трудни за разбиране, но Личността на Господ Исус Христос никога не може да бъде напълно разбрана от който и да е смъртен човек. Истината, че Бог може да слезе в света и да живее като Човек сред човеци, е една тайна, която надвишава нашите възможности за разбиране.

Други преводи на Йоан 4:6:

Там се намираше кладенецът на Яков и Исус, уморен от пътуването, седна край него. Беше около обяд.
/Съвременен превод 2004/
Там беше Якововият кладенец. И така, Иисус, изморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час #по пладне#.
/Верен 2002/
Там беше Якововият кладенец. И така, Исус, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестия час.
/Библейско общество 2000/
Там беше Якововият кладенец {Гръцки: Извор.}*. Исус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час.
/Протестантски 1940/
Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
/Православен/
И там имаше кладенец Яковов. Исус прочее утруден от път, седеше така на кладенеца; а часът беше около шест.
/Цариградски/
Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.
/KJV/