за Христос

И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.

Слушай Йоан 4:39
Йоан 4:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 4:39

В резултат на простото и откровено свидетелство на жената от Самария много самаряни повярват в Господ Исус. Единственото нещо, което тя казва, е : „Той ми каза всичко, което съм сторила“; но то е достатъчно, за да приведе и други хора при Спасителя. Това е едно голямо насърчение за всеки един от нас - да свидетелстваме просто, смело и непосредствено за Христос.

Други преводи на Йоан 4:39:

Много от самаряните в този град повярваха в Исус заради думите на жената, която свидетелстваше за него: Той ми каза всичко, което съм извършила.
/Съвременен превод 2004/
И много самаряни от този град повярваха в Него поради думата на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм направила.
/Верен 2002/
И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм направила.
/Библейско общество 2000/
И от тоя град много самаряни повярваха в Него поради думата на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила.
/Протестантски 1940/
И много самаряни от оня град повярваха в Него по думите на жената, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила.
/Православен/
И от този град мнозина Самаряни поверваха в него поради думата на жената която свидетелствуваше че: Ми каза всичко що съм сторила.
/Цариградски/
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.
/KJV/