за Христос

Дойде и Никодим, който беше ходил преди при Него през нощта, и донесе около сто литра смес от смирна и алое.

Слушай Йоан 19:39
Йоан 19:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:39

Читателите на Йоан вече познават Никодим, тъй като са се срещали с него преди това - веднъж, когато той дойде при Исус през нощта (3 гл.); и втори път, когато Никодим настоя пред Синедриона да се отнесе по-справедливо към Исус и да Го изслуша (7:50, 51). Сега той се присъединява към Йосиф и донася „сто литри смес от смирна и алой“. Вероятно тези аромати са били във вид на прах, с който е било поръсено тялото. След това тялото е било увито с ленено платно.

Други преводи на Йоан 19:39:

С него беше и Никодим, който по-рано бе отишъл през нощта да говори с Исус. Той донесе около сто литри смес от смирна и алое.
/Съвременен превод 2004/
Дойде също и Никодим, който първо беше ходил при Иисус през нощта, и донесе около сто литри смес от смирна и алое.
/Верен 2002/
Дойде и Никодим, който беше ходил преди при Него през нощта, и донесе около сто либри смес от смирна и алое.
/Библейско общество 2000/
Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой.
/Протестантски 1940/
Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой.
/Православен/
Дойде още и Никодим, (който бе дохождал от най-първо през нощ при Исуса,) и носеше едно смешение от смирна и алой до сто литри.
/Цариградски/
And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.
/KJV/