за Христос

А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Слушай Йоан 14:26
Йоан 14:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 14:26

Но Светият Дух ще им открие повече. Светият Дух беше изпратен от Отец в деня на Петдесетница в името на Христос. Духът дойде в името на Христос, в смисъл че Той дойде, за да представлява интересите на Христос на земята. Той не дойде да прослави Себе Си, а да привлече хора към Спасителя. „Той ще Ви научи на всичко“ - казва Господ. Това Той направи най-напред чрез изговореното слово по време на служението на апостолите, а по-късно - чрез писаното Божие Слово, което ние имаме днес. Светият Дух ни припомня всичко, на което ни е учил Спасителят. Всъщност Господ Исус като че ли ни представя в зародишен вид всичко, което Светият Дух развива по-нататък в НЗ.

Други преводи на Йоан 14:26:

но Защитникът, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което съм ви казвал.
/Съвременен превод 2004/
А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
/Верен 2002/
А Застъпникът, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
/Библейско общество 2000/
А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
/Протестантски 1940/
А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
/Православен/
А Утешителът, Дух Светий, когото Отец ще ви проводи в мое име, той ще ви научи всичко, и ще ви напомни всичко що съм ви рекъл.
/Цариградски/
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
/KJV/