за Христос

и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им.

Слушай Йоан 11:19
Йоан 11:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 11:19

Близостта на Витания до Ерусалим позволява на много юдеи да се присъединят към жените при Марта и Мария, за да ги утешат. Те едва ли разбират колко скоро тяхната утеха ще бъде абсолютно ненужна и че този дом на скръбта ще се превърне в дом на радостта!

Други преводи на Йоан 11:19: