за Христос

И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.

Слушай Йоан 10:40
Йоан 10:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 10:40

Господ отново преминава Йордан, за да отиде на мястото, където

е започнал Своето обществено служение. Тези три години на чудни думи и дела наближават своя край и Той ги завършва там, където ги е започнал - извън установения ред на юдеизма, на едно отхвърлено и самотно място.

Други преводи на Йоан 10:40: