за Христос

и им заповядайте: Вземете дванадесет камъка оттук, отсред Йордан, от мястото, където краката на свещениците стояха твърдо. Занесете ги със себе си и ги сложете на мястото, където ще пренощувате тази нощ.

Слушай Исус Навиев 4:3
Исус Навиев 4:3

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 4:3:

и им заповядайте, като им кажете: Вдигнете си дванадесет камъка оттук, от средата на Йордан, от мястото, където краката на свещениците са стояли твърдо, и ги занесете със себе си и ги оставете на мястото за пренощуване, където ще пренощувате тази нощ.
/Верен 2002/
и им заповядайте: Вземете дванадесет камъни оттук, отсред Йордан, от мястото, където краката на свещениците стоеха твърдо. Занесете ги със себе си и ги сложете на мястото, където ще пренощувате тази нощ.
/Библейско общество 2000/
и заповядайте им като кажете: Вземете си дванадесет камъни от тук, от сред Иордан, от мястото гдето нозете на свещениците стояха твърди, и занесете ги със себе си и турете ги на мястото, гдето ще пренощувате тая нощ.
/Протестантски 1940/
и дайте им заповед и кажете: вземете си оттука, изсред Иордан, дето са стояли неподвижно нозете на свещениците, дванайсет камъка, пренесете ги със себе си и ги турете на мястото, дето ще пренощувате тая нощ.
/Православен/
и заповядайте им и речете: Вземете си от тук отсред Йордан, от мястото дето на свещениците нозете стоеха твърди, дванадесет камене; и да ги пренесете със себе си, и да ги турите на мястото дето ще пренощувате тази нощ.
/Цариградски/
And command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priests' feet stood firm, twelve stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place, where ye shall lodge this night.
/KJV/