за Христос

Исус каза на целия народ: Така говори Господ, Израелевият Бог: В старо време отвъд реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща, и служеха на други богове.

Слушай Исус Навиев 24:2
Исус Навиев 24:2

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 24:2:

И Иисус каза на целия народ: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: В древността бащите ви, Тара, бащата на Авраам и бащата на Нахор, живееха оттатък реката Ефрат и служеха на други богове.
/Верен 2002/
Исус каза на целия народ: Така говори Господ, Израелският Бог: В миналото отвъд реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща, и служеха на други богове.
/Библейско общество 2000/
И Исус каза на всичките люде: Така говори Господ Израилевият Бог: В старо време оттатък реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахаровият {Грешка в изданието от 1938 г., трябва да е "Нахоровият".}* баща, и служеха на други богове.
/Протестантски 1940/
И рече Иисус на целия народ: тъй говори Господ, Бог Израилев: "вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служеха на други богове.
/Православен/
И рече Исус на всичките люде: Така говори Господ Бог Израилев: Оттам реката обитаваха в старо време отците ви, Тара, Авраамовий отец и Нахоровий отец и служиха на други богове.
/Цариградски/
And Joshua said unto all the people, Thus saith the LORD God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods.
/KJV/