за Христос

И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха: от Завулоновото племе Йокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,

Слушай Исус Навиев 21:34
Исус Навиев 21:34

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:34:

А на родовете на синовете на Мерарий, останалите левити, дадоха от завулоновото племе: Йокнеам със землищата му, Карта със землищата му,
/Верен 2002/
И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха: от Завулоновото племе Йокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,
/Библейско общество 2000/
И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,
/Протестантски 1940/
На останалите левити, именно на племената от Мерариевите синове, дадоха от Завулоново коляно Иокнеам с околината му, Карта с околината й,
/Православен/
И на родовете на Мерариевите синове, останалите от Левитите, дадоха от Завулоновото племе Йокнеам и предградията му, и Карта и предградията й,
/Цариградски/
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,
/KJV/