за Христос

Дадоха им град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрем за убежищен град, също и Гезер с пасбищата му,

Слушай Исус Навиев 21:21
Исус Навиев 21:21

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:21: