за Христос

Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тези две племена;

Слушай Исус Навиев 21:16
Исус Навиев 21:16

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 21:16: