за Христос

Исус Навиев 1:10-18   

10 Подготовка за преминаване на река Йордан
Тогава Исус заповяда на старейшините на народа:
11 Преминете през стана и заповядайте на народа следното: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще минете през Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви даде да притежавате.
12 А на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе Исус каза:
13 Помнете това, което Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ, вашият Бог, ви успокои и ви даде тази земя.
14 Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде оттатък Йордан, а вие, всичките воини, преминете пред братята си въоръжени и им помагайте,
15 докато Господ успокои и братята ви, както вас - да притежават и те земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете в земята, която наследихте, която Господният слуга Моисей ви даде оттатък Йордан на изток, и я притежавайте.
16 Те отговориха на Исус: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим, и където и да ни пращаш, ще идем.
17 Както слушахме във всичко Моисей, така ще слушаме и тебе; само Господ, твоят Бог, да е с тебе, както беше с Моисей.
18 Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само ти бъди силен и смел.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24