за Христос

оттам границата минаваше на юг от Луз (който е Ветил) и след това слизаше в Атарот-Адар до хълма, който е на юг от долния Ветерон.

Слушай Исус Навиев 18:13
Исус Навиев 18:13

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 18:13:

а оттам границата продължаваше към Луз, към южната страна на Луз, който е Ветил; и границата слизаше до Атарот-Адар, на хълма, който е на юг от долния Веторон;
/Верен 2002/
оттам границата минаваше на юг от Луз (който е Ветил) и след това слизаше в Атарот - Адар до хълма, който е на юг от долния Ветерон.
/Библейско общество 2000/
и от там границата минаваше към Луз, край южната страна на Луз (който е Ветил); и границата слизаше в Атарот-адар, до хълма, който е на юг от долния Ветерон.
/Протестантски 1940/
оттам границата отива към Луз, на юг от Луз, иначе Ветил, и границата слиза към Атарот-Адар, към планината, която е на юг от долни Бет-Орон;
/Православен/
и оттам минуваше пределът към Луз, къде южната страна на Луз, която е Ветил; и слазяше пределът в Атарот-адар, на гората, която е към пладне на долния Веторон.
/Цариградски/
And the border went over from thence toward Luz, to the side of Luz, which is Bethel, southward; and the border descended to Atarothadar, near the hill that lieth on the south side of the nether Bethhoron.
/KJV/