за Христос

От Тапфуа границата отиваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на Ефремовите синове според семействата им.

Слушай Исус Навиев 16:8
Исус Навиев 16:8

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 16:8:

От Тапфуа границата продължаваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това беше наследството на племето на синовете на Ефрем според родовете им,
/Верен 2002/
От Тапфуа границата отиваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на Ефремовите синове според семействата им.
/Библейско общество 2000/
От Тапфуа границата отиваше към запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на ефремците според семействата им.
/Протестантски 1940/
от Тапуах границата върви към морето, към поток Кана, и се свършва при морето. Това е делът на коляното Ефремови синове, според племената им.
/Православен/
Пределът отхождаше от Тапфуя към запад до потока Кана, и свършваше се в морето. Това е наследието на племето на Ефремовите синове според родовете им.
/Цариградски/
The border went out from Tappuah westward unto the river Kanah; and the goings out thereof were at the sea. This is the inheritance of the tribe of the children of Ephraim by their families.
/KJV/