за Христос

Най-крайните градове във владение на племето на Юдовите синове, граничещи с Едом на юг, бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,

Слушай Исус Навиев 15:21
Исус Навиев 15:21

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 15:21: