за Христос

И според заповяданото от Господа на Исус той даде на Халев, Ефониевия син, за дял между Юдовите синове града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.

Слушай Исус Навиев 15:13
Исус Навиев 15:13

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 15:13:

А на Халев, сина на Ефоний, той даде дял между синовете на Юда, според заповедта на ГОСПОДА към Иисус: Кириат-Арва, който е Хеврон - а Арва беше бащата на Енак.
/Верен 2002/
И според заповяданото от Господа на Исус той даде на Халев, Ефониевия син, за дял между Юдовите синове града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.
/Библейско общество 2000/
И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.
/Протестантски 1940/
И на Иефониевия син Халева (Иисус) даде една част между Иудините синове, както Господ бе заповядал Иисусу; (и даде му Иисус) Кириат-Арба, т.е. града на Арба, баща Енаков; това е град Хеврон.
/Православен/
И на Халева Иефониевия син даде дял между Юдините синове според повелението Господне на Исуса, града на Арва отца Енакова, който е Хеврон.
/Цариградски/
And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the LORD to Joshua, even the city of Arba the father of Anak, which city is Hebron.
/KJV/