за Христос

после границата излизаше на север от Акарон и се отправяше към Сикрон, минаваше през планината Ваал и стигаше до Явнеил. Границата свършваше при морето.

Слушай Исус Навиев 15:11
Исус Навиев 15:11

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 15:11:

и границата продължаваше на северната страна на Акарон; после границата завиваше към Сикрон и минаваше към планината Ваала и стигаше до Явнеил; и границата свършваше при морето.
/Верен 2002/
после границата излизаше на север от Акарон и се отправяше към Сикрон, минаваше през планината Ваал и стигаше до Явнеил. Границата свършваше при морето.
/Библейско общество 2000/
после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето.
/Протестантски 1940/
оттука границата върви на север от Екрон; границата завива към Шикарон, преминава през планината на (земя) Ваал и стига до Иавнеил; и границата се завършва при морето. Западна граница е голямото море.
/Православен/
после излазяше пределът в страната на Акарон към север; и управяше се пределът в Сикрон, и минуваше в гората на Ваала, и излазяше в Явнеил; и свършваше се пределът в морето.
/Цариградски/
And the border went out unto the side of Ekron northward: and the border was drawn to Shicron, and passed along to mount Baalah, and went out unto Jabneel; and the goings out of the border were at the sea.
/KJV/