за Христос

от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,

Слушай Исус Навиев 13:9
Исус Навиев 13:9

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 13:9: