за Христос

Исус Навиев 13:7-14   

7 И така, сега раздели тази земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.
8 А заедно с другата половина от Манасиевото племе Рувимовите синове и Гадовите синове получиха наследството си, което Моисей им даде отвъд Йордан, на изток,
9 от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,
10 и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до територията на амонците,
11 и Галаад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха,
12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи. Той единствен беше оцелял от останалите рефаими, които Моисей порази и изгони.
13 Обаче израелтяните не изгониха гесурците и мааханците. Гесурците и мааханците живееха между Израел, както живеят и до днес.
14 Само на Левиевото племе той не даде наследство. Жертвите, принесени чрез огън на Господа, Израелевия Бог, са тяхно наследство, както им е казал.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24