за Христос

Обаче израелтяните не изгониха гесурците и мааханците. Гесурците и мааханците живееха между Израел, както живеят и до днес.

Слушай Исус Навиев 13:13
Исус Навиев 13:13

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 13:13: