за Христос

Ог владееше в планината Ермон, в Салха и в целия Васан, до границите с гесурците и мааханците, и половината от Галаад до границата с есевонския цар Сион.

Слушай Исус Навиев 12:5
Исус Навиев 12:5

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 12:5:

и владееше над планината Ермон и над Салха, и над целия Васан, до границата на гесурците и на маахатците, и над половината Галаад до границата на есевонския цар Сион.
/Верен 2002/
Ог владееше в планината Ермон, в Салха и в целия Васан, до границите с гесурците и мааханците, и половината от Галаад до границата с есевонския цар Сион.
/Библейско общество 2000/
който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион.
/Протестантски 1940/
и владееше планина Ермон и Салха, и цял Васан, до Гесурската и Маахската граница, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихона.
/Православен/
който владееше в гората Ермон, и в Салха, и във всичкия Васан, до пределите на Гесурците и на Мааханците, и половината на Галаад, предел на Сиона Есевонския цар.
/Цариградски/
And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.
/KJV/