за Христос

и пределите на васанския цар Ог, който беше един от последните рефаими и живееше в Астарот и в Едраи.

Слушай Исус Навиев 12:4
Исус Навиев 12:4

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 12:4: