за Христос

и на изток чак до езерото Хинерот и до Морето на Араба, т. е. Соленото море, на изток, до пътя към Вет-йесимот, и на юг в подножието на Асдот-фасга;

Слушай Исус Навиев 12:3
Исус Навиев 12:3

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 12:3:

и над равнината до езерото Хинерот на изток, и до морето на равнината, Солено море, на изток, до Вет-Есимот и на юг по склоновете на Фасга;
/Верен 2002/
и на изток, чак до езерото Хинерот и до Морето на Араба, т.е. Соленото море, на изток, до пътя към Вет-йесимот, и на юг в подножието на Асдот-фасга;
/Библейско общество 2000/
и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, сиреч, Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга:
/Протестантски 1940/
и равнината дори до самото Хинеретско море на изток и до морето на равнината, Солено море, на изток по пътя за Бет-Иешимот, и на юг - местата при полите на Фасга;
/Православен/
и от полето до морето Хинерот към изток, и до морето на полето, сиреч Солено Море към изток, до пътя към Вет-иесимот, и от южната страна под Асдот-фасга:
/Цариградски/
And from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way to Bethjeshimoth; and from the south, under Ashdothpisgah:
/KJV/