за Христос

Онези, които се освещават и очистват,
за да отиват
в градините
след една ашера в средата,
като ядат свинско месо, гнусотии и мишки,
те всички ще загинат, казва Господ.

Слушай Исая 66:17
Исая 66:17

Препратки:

Други преводи на Исая 66:17:

Онези, които се освещават и очистват за градините след една ашера в средата, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, заедно ще се довършат, заявява ГОСПОД,
/Верен 2002/
Онези, които се освещават и очистват,
за да отиват в градините
след една ашера в средата,
като ядат свинско месо, гнусотии и мишки,
те всички ще загинат, казва Господ.
/Библейско общество 2000/
Ония, които се освещават и очистват за да отиват в градините
След една ашера в средата,
Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки,
Те всички ще загинат, казва Господ.
/Протестантски 1940/
Ония, които се осветяват и очистят в дъбравите един след друг, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, - всички ще загинат, казва Господ.
/Православен/
Които се освещават и очищават в градините,
Един подир друг, в средата,
И ядат свинско месо и гнусотии и мишки,
Те ще загинат купно, говори Господ.
/Цариградски/
They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.
/KJV/