за Христос

народ, който непрестанно Ме дразни в лицето Ми,
като коли жертви в градините
и кади върху кирпичените жертвеници;

Слушай Исая 65:3
Исая 65:3

Препратки:

Други преводи на Исая 65:3: