за Христос

Защото Господ ще утеши Сион,
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем
и запустелостта му - като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.

Слушай Исая 51:3
Исая 51:3

Препратки:

Други преводи на Исая 51:3:

Защото ГОСПОД ще утеши Сион, ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустинята му като Едем и степта му - като ГОСПОДНАТА градина. Веселие и радост ще се намерят в него, славословие и глас на песен.
/Верен 2002/
Защото Господ ще утеши Сион,
Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем
и запустелостта му - като Господнята градина;
веселие и радост ще се намери в него,
славословие и глас на хваление.
/Библейско общество 2000/
Защото Господ ще утеши Сиона
Той ще утеши всичките му запустели места,
И ще направи пустотата му като Едем,
И запустялостта му като Господната градина;
Веселие и радост ще се намери в него,
Славословие и глас на хваление.
/Протестантски 1940/
Тъй, Господ ще утеши Сион, ще утеши всичките му развалини и ще направи пустините му като рай и степите му - като градина Господня; радост и веселие ще бъде в него, славословие и песнопение.
/Православен/
Защото Господ ще утеши Сиона:
Той ще утеши всичките му запустели места,
И ще направи пустинята му като Едем,
И пустотата му като рай Господен:
Веселие и радост ще се намерва в него,
Славословие, и глас на хваление.
/Цариградски/
For the LORD shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the LORD; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody.
/KJV/