за Христос

В онзи ден Господ ще отърси плода Си
от стремителния Ефрат до Египетския поток;
и вие ще се съберете един по един, о, деца на Израел.

Слушай Исая 27:12
Исая 27:12

Препратки:

Други преводи на Исая 27:12:

И в онзи ден ГОСПОД ще отръска плода от течението на реката Ефрат до египетския поток и вие ще бъдете събрани един по един, израилеви синове.
/Верен 2002/
В онзи ден Господ ще отърси плода Си
от стремителния Ефрат до египетския поток;
и вие ще се съберете един по един, о, деца на Израел.
/Библейско общество 2000/
В оня ден Господ ще отърси плода Си,
От стремителния Ефрат {Еврейски: Стремителната река.}* до египетския поток;
И вие ще се съберете един по един, о чада на Израиля.
/Протестантски 1940/
Но в оня ден Господ ще разтърси всичко от голямата река до потока Египетски, и вие, синове Израилеви, ще бъдете събрани един до други;
/Православен/
В онзи ден Господ ще отърси плода
От стремителната река до потока на Египет;
И вие ще се съберете един по един, Израилеви синове.
/Цариградски/
And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
/KJV/