за Христос

Пророчество за Арабия
Изявеното пророчество за Арабия:
Привечер ще слезете в гората да пренощувате,
о, дедански кервани.

Слушай Исая 21:13
Исая 21:13

Препратки:

Други преводи на Исая 21:13: