за Христос

Защото воплите стигнаха до всички предели на Моав,
риданието му - в Еглаим,
и риданието му във Вир-елим.

Слушай Исая 15:8
Исая 15:8

Препратки:

Други преводи на Исая 15:8: