за Христос

Защото водите на Нимрим пресъхнаха;
защото тревата изсъхна, моравата изчезна,
няма нищо зелено.

Слушай Исая 15:6
Исая 15:6

Препратки:

Други преводи на Исая 15:6: