за Христос

И Есевон се вайка, и Елеала;
гласът им се чува чак до Яса;
затова въоръжените моавски мъже ридаят;
душата на всеки от тях трепери вътре в него.

Слушай Исая 15:4
Исая 15:4

Препратки:

Други преводи на Исая 15:4: