за Христос

Пророчество за Моав
Изявеното за Моав пророчество:
Понеже Ар моавски бе разорен през нощ и загина,
понеже Кир моавски бе разорен през нощ и загина,

Слушай Исая 15:1
Исая 15:1

Препратки:

Други преводи на Исая 15:1: