за Христос

и Господ ще наложи забраната Си
върху залива на Египетското море;
чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрат;
ще го раздели на седем потока
и ще направи да го минават с обувки.

Слушай Исая 11:15
Исая 11:15

Препратки:

Други преводи на Исая 11:15:

И ГОСПОД ще изпълни проклятието върху залива на Египетското море и ще помаха с ръката Си върху реката Ефрат с изсушителния Си вятър и ще я разбие на седем потока, така че ще я преминават с обувки.
/Верен 2002/
и Господ ще наложи забраната Си
върху залива на Египетското море;
чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрат;
ще го раздели на седем потока
и ще направи да го минават с обувки.
/Библейско общество 2000/
И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на Египетското море;
И чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрата {Еврейски: Реката.},
И ще го раздели на седем потока,
Та ще направи да го минават с обуща.
/Протестантски 1940/
И ще изсуши Господ залива на Египетско море, ще простре ръката Си върху реката чрез силния Свой вятър и ще я разбие на седем ръкава, тъй че с обувки да могат да я минават.
/Православен/
И Господ ще погуби залива на Египетското Море;
И чрез силния си вятър ще помаха с ръката си върху реката,
И ще я порази в седем течения,
И ще направи да я минуват с обуща.
/Цариградски/
And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dryshod.
/KJV/