за Христос

В онзи ден Господ пак втори път
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,
които ще останат от Асирия, от Египет,
от Патрос, от Хуш, от Елам,
от Сенаар, от Емат и от морските острови.

Слушай Исая 11:11
Исая 11:11

Препратки:

Други преводи на Исая 11:11:

И в онзи ден Господ отново, втори път с ръката Си ще изкупи остатъка от народа Си, който ще остане, от Асирия и от Египет, и от Патрос, и от Етиопия, и от Елам, и от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.
/Верен 2002/
В онзи ден Господ пак втори път
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,
които ще останат от Асирия, от Египет,
от Патрос, от Хуш, от Елам,
от Сенаар, от Емат и от морските острови.
/Библейско общество 2000/
И в оня ден Господ пак втори път
Ще възвърне {Или: Изкупи.}* с ръката Си останалите от людете Си,
Които ще останат от Асирия, от Египет,
От Патрос, от Етиопия, от Елам,
От Сенаар, от Емат и от морските острови.
/Протестантски 1940/
Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, - какъвто остана у Асура, и в Египет, и в Патрос, и у Хус, и у Елам, и в Сенаар, и в Емат, и по морските острови.
/Православен/
И в онзи ден
Господ ще тури ръката си пак вторий път
За да вземе за себе си остатъка на людете си
Който ще остане от Асирия, и от Египет,
И от Патрос, и от Етиопия, и от Елам,
И от Сенаар, и от Емат, и от морските острови.
/Цариградски/
And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.
/KJV/