за Христос

Изход 2:1-10   

1 Раждане на Моисей
В това време един човек от Левиевия дом отиде и взе за жена една от Левиевите жени.
2 И жената зачена и роди син; и като видя, че беше красиво дете, го скри за три месеца.
3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче и го намаза със смола и катран, сложи детето в него и го скри в тръстиката при брега на реката.
4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи.
5 И фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледаха кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе.
6 Като го отвори, видя детето и, ето, малкото плачеше; и го съжали и каза: Това е от еврейските деца.
7 Тогава сестра му каза на фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам дойка от еврейките, за да ти кърми детето?
8 А фараоновата дъщеря й отговори: Иди. И така, момичето отиде и повика майката на детето.
9 И фараоновата дъщеря й заръча: Вземи това дете и ми го кърми, а аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го кърмеше.
10 А когато детето порасна, го доведе на фараоновата дъщеря и тя го осинови. И го наименува Моисей: Понеже, каза тя, го извадих от водата.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40